•   013851022
  •   Жарка Зрењанина 13, 26340 Бела Црква

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку за радове – репарација канцеларијског намештаја

Предмет ове јавне набавке су радови – репарација канцеларијског намештаја у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Белој Цркви. Понуђач у Понуди доставља Позив за подношење понуда, Образац структуре понуђене цене са износом, Техничке карактеристике – спецификацију. Позив за подношење понуда се објављује на званичној интернет страници ОШ „Жарко Зрењанин“ у Белој Цркви – https://oszarkozrenjaninbc.edu.rs/. Рок за […]

Read More »